سرور اختصاصی هلند

SUPERMICRO DQC-1


 
€75.00
ماهانه

Dual-Quadcore Intel® Xeon® Processor E5506 Nehalem CPU

12GB Ram

500GB SATA HDD

100TB BW

100TB on 1000 mbit UNSHARED Network

4 IP

Ecatel,Holland Locations

75€ Price

SMALL-QC-R210-E31230v2


 
€99.00
ماهانه

Quadcore Intel® Xeon® Processor E3-1230v2 CPU

32GB Ram

2X1TB SATA HDD

15TB BW

15TB on 1000 mbit UNSHARED Network

4 IP

Ecatel,Holland Locations

99€ Price

SMALL-QC-R210-E31230v2/16


 
€115.00
ماهانه

Quadcore Intel® Xeon® Processor E3-1230v2 CPU

32GB Ram

2X1TB SATA HDD

15TB BW

15TB on 1000 mbit UNSHARED Network

16 IP

Ecatel,Holland Locations

115€ Price

SMALL-QC-R210-E31230v2/32


 
€130.00
ماهانه

Quadcore Intel® Xeon® Processor E3-1230v2 CPU

32GB Ram

2X1TB SATA HDD

15TB BW

15TB on 1000 mbit UNSHARED Network

32 IP

Ecatel,Holland Locations

130€ Price

QC-R210-E31230v2


 
€155.00
ماهانه

Quadcore Intel® Xeon® Processor E3-1230v2 CPU

32GB Ram

2X1TB SATA HDD

100TB on 1000 mbit UNSHARED Network

4 IP

Ecatel,Holland Locations

155€ Price

DUAL E5-2620V4-1


 
€249.00
ماهانه

€ 249,00


Dual-Octocore Intel® Xeon® Processor E5-2620v4 cpu

64GB DDR4 2133Mhz ECC Registered memory

4 ips (max 32 possible) ips

2 x Intel 480GB SSD (max 4 disks) hdd

120TB on 1000 mbit UNSHARED network

همراه با هر پلن میباشد

   نصب رایگان مجازی ساز VMWare ESXI 6.0
   بدون هزینه ست آپ و کارمزد
   سرورها فول وارز می باشند و کلیه فعالیت ها (SPAM , Crack , Attack , ... ) آزاد می باشد
   ارائه قیمت های فوق العاده و حتی پایین تر از نرخ دیتاسنتر