نمایندگی هاست لینوکس استاندارد

RHSTA2

€3.49
ماهانه

فضا 10 گیگابایت
100% Complete

پهناي باند نامحدود
100% Complete

اكانت ايميل نامحدود
100% Complete

ftp اكانت نامحدود
100% Complete

ادد دامین نامحدود
100% Complete

ساب دامين نامحدود
100% Complete

پارك دامين نامحدود
100% Complete

ديتابيس نامحدود
100% Complete

آپ تايم 99.98%
100% Complete

كنترل پنل cPanel
100% Complete

پشتيباني 7x24
100% Complete

تحويل سرويس آنی
100% Complete

یک ماهه - یورو 3.49
100% Complete

سه ماهه - یورو 10.23
100% Complete


RHSTA1

€2.33
ماهانه

فضا 5 گیگابایت
50% Complete

پهناي باند نامحدود
100% Complete

اكانت ايميل نامحدود
100% Complete

ftp اكانت نامحدود
100% Complete

ادد دامین نامحدود
100% Complete

ساب دامين نامحدود
100% Complete

پارك دامين نامحدود
100% Complete

ديتابيس نامحدود
100% Complete

آپ تايم 99.98%
100% Complete

كنترل پنل cPanel
100% Complete

پشتيباني 7x24
100% Complete

تحويل سرويس آنی
100% Complete

یک ماهه - یورو 2.33
66% Complete

سه ماهه - یورو 6.74
65% Complete